Xin chào: Khách
Điều chỉnh lịch thi D17K, D17KX, D17QX do trùng KH thi THPT 2019 (Cập nhật ngày 19/06/2019)
Ngày đăng : 6/10/2019 4:53:00 PM
Căn cứ kế hoạch thi đã có;
Căn cứ lịch thi THPT 2019;
Căn cứ quỹ thời gian học D17K, KX, QX;
P.QLDT thông báo hủy lịch thi trong các ngày 24,25,26,27/6;
Kế hoạch thi các HP (Xem chi tiết tại đây.)