Xin chào: Khách
HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ ĐIỀU CHỈNH HỌC PHẦN HỌC TRONG KÌ
Ngày đăng : 8/2/2019 2:33:00 PM

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ ĐIỀU CHỈNH

HỌC PHẦN HỌC TRONG KÌ


1. Sinh viên xin miễn, chuyển điểm các học phần trong kỳ:

- Làm mẫu đơn “mau 1a” (có file mẫu đính kèm);

- Kèm giấy chứng nhận, chứng chỉ, bảng điểm học tập photo công chứng có liên quan tới các học phần cần xin miễn, chuyển điểm.

2. Sinh viên đăng ký, điều chỉnh học phần, học cải thiện theo lớp chính khóa:

Trường hợp 1: Sinh viên đăng ký các học phần khác mã học phần gốc và sinh viên các khóa cũ (đã tốt nghiệp)

- Làm mẫu đơn “mau 1b” (có file mẫu đính kèm);

- Đóng học phí các học phần đăng ký học cải thiện tại phòng Tài chính Kế toán (Chỉ xuất phiếu vào lớp cho các sinh viên đã đóng phí đầy đủ).

Trường hợp 2: Sinh viên đăng ký các học phần đúng mã học phần gốc

- Làm mẫu đơn “mau 1b” (có file mẫu đính kèm);

- Có thể đóng học phí các học phần đăng ký học cải thiện theo học phí trong kì qua ngân hàng.

3. Sinh viên đăng ký rút học phần trong kỳ:

- Làm mẫu đơn “mau 1c” (có file mẫu đính kèm);

- Đối với học phần đã bắt đầu học đơn xin rút phải có chữ ký xác nhận của giảng viên giảng dạy học phần.

4. Một số quy định làm việc:

- Khi đăng ký, điều chỉnh học phần sinh viên cần xem lịch học cụ thể các lớp mình đăng ký học phần để tránh việc trùng lịch học giữa các học phần.

- Sinh viên được đăng ký các học phần theo lớp mình chọn với điều kiện số lượng sinh viên lớp đăng ký học phần trong ngưỡng quy định. Trường hợp số lượng sinh viên lớp được đăng ký vượt quá quy định phòng QLĐT sẽ chuyển sang các lớp tương ứng nếu sinh viên vẫn còn nguyện vọng đăng ký.

- Sinh viên chủ động làm đơn đăng ký ngoài giờ lên lớp để không ảnh hưởng đến thời gian học tập.

- Khi nhận phiếu “Thông tin đăng ký học phần” sinh viên kiểm tra các thông tin về lớp học phần đã đăng ký và phản hồi ngay để xử lý.

- Hủy đơn đăng ký sau 05 ngày nếu sinh viên không đến nhận phiếu trả kết quả đăng ký.

- Tất cả các đơn xin điều chỉnh học phần, sinh viên nộp trực tiếp, không nhờ bạn nộp thay.