Xin chào: Khách
NHỮNG NỘI DUNG CẦN BIẾT CHO TÂN SINH VIÊN 2019
Ngày đăng : 8/22/2019 9:42:00 AM
Theo hướng dẫn của Phòng Quản lý Đào tạo, Trung tâm Thông tin - Thư viện vào ngày 22/8/2019

Nội dung 1:
 Tài khoản truy cập cá nhân
- Sinh viên sẽ được cấp Account truy cập xem dữ liệu học tập, chương trình đào tạo của khóa học, mượn/trả sách tại Thư viện,...
- Thời gian dự kiến cấp Account: cuối tháng 9/2019

Nội dung 2: Một số nội dung lưu ý 
- Quy chế học tín chỉ bậc Đại học --> Xem tại đây;
Quy chế học tín chỉ bậc Cao đẳng --> Xem tại đây;
- Cách xem dữ liệu học tập, Chương trình đào tạo khóa học --> Xem tại đây;
- Cách xem thời khóa biểu --> Xem tại đây;