Xin chào: Khách
Kế hoạch nhận Giấy chứng nhận, Bảng điểm học tập toàn khóa và Lễ trao bằng tốt nghiệp
Ngày đăng : 11/19/2019 9:53:00 AM
THÔNG BÁO
V/v Kế hoạch nhận Giấy chứng nhận, Bảng điểm học tập toàn khóa và Lễ trao bằng tốt nghiệp 

Phòng Quản lý Đào tạo thông báo đến toàn thể sinh viên đại học khóa D15KX, D15QX và cao đẳng các khóa trước về kế hoạch nhận Giấy chứng nhận, Bảng điểm học tập toàn khóa và Lễ trao bằng tốt nghiệp như sau:

1. Kế hoạch nhận Giấy chứng nhận, Bảng điểm học tập toàn khóa (chỉ dành cho sinh viên đại học khóa D15KX, D15QX):

- Thời gian: vào lúc 14h30 ngày 22/11/2019 tại phòng Quản lý Đào tạo

- Danh sách sinh viên đại học khóa D15KX, D15QX được công nhận tốt nghiệp theo Quyết định số 531/QĐ-ĐHXDMT ngày 15/11/2019 (Tải xuống - Xem chi tiết)

 

2. Kế hoạch tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp dành cho sinh viên đại học khóa D15KX, D15QX và cao đẳng các khóa trước: 
- Kế hoạch tổ chức lễ (Xem chi tiết)