Xin chào: Khách
BIỂU MẪU ĐĂNG KÝ HỌC TẬP _______________________________
Ngày đăng : 9/6/2021 1:31:00 PM

DANH SÁCH CÁC HỌC PHẦN TỔ CHỨC TRONG KỲ LỚP CHÍNH KHÓA HK II NĂM 2021 (muce.edu.vn)


ĐĂNG KÝ HCT/ HỌC VƯỢT/ RÚT HỌC PHẦN ONLINE  HK2, 2021-2022 (Cơ sở 1)

Link đăng ký: https://forms.gle/myj4PmEpYh3sWhsf7

Hạn đăng ký: 05/03/2022

ĐĂNG KÝ MIỄN HỌC/ CHUYỂN ĐIỂM ONLINE HK2, 2021-2022 (CƠ SỞ 1)

Link đăng ký: https://forms.gle/NkP5Xe1MZpv394Dx6

Hạn đăng ký: 21/01/2022

ĐĂNG KÝ MIỄN HỌC, CHUYỂN ĐIỂM HỌC PHẦN ANH VĂN, TIN ĐC DÀNH CHO KHÓA D18, D19 (Đã khóa form)

Link đăng ký: https://forms.gle/VLJJc1qgiiL7uvfb7

Hạn đăng ký: 05/9/2021