Xin chào: Khách
BIỂU MẪU ĐĂNG KÝ HỌC TẬP _______________________________
Ngày đăng : 9/6/2021 1:31:00 PM


KẾ HOẠCH HỌC TẬP NĂM HỌC 2023 - 2024 --> Tải xuống

DANH SÁCH CÁC HỌC PHẦN TỔ CHỨC CHÍNH KHÓA HK 2 NĂM 2023 - 2024 NEW
--> Tải xuống


 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ☞ ĐĂNG KÝ HCT/ HỌC VƯỢT/ HỌC HP THAY THẾ ONLINE  HK2, 2023-2024 (CƠ SỞ 1) NEW

Link đăng ký: https://forms.gle/ZxMRx88sfDQ5BKnSA

Hạn đăng ký: 17h00 22/01/2024
Cơ sở thực hiện: Thông báo 289 V/v Triển khai công tác học vụ HK 2 2023 - 2024

 ĐĂNG KÝ HỦY HỌC PHẦN ONLINE HK2, 2023-2024 (CƠ SỞ 1) NEW
Link đăng ký: https://forms.gle/FxyFnQBcTwrYCHvB8

Hạn đăng ký: 17h00 22/01/2024
Cơ sở thực hiện: Thông báo 289 V/v Triển khai công tác học vụ HK 2 2023 - 2024

 ĐĂNG KÝ MIỄN HỌC/ CHUYỂN ĐIỂM ONLINE HK2, 2023-2024 (CƠ SỞ 1) NEW 

Link đăng ký: https://forms.gle/wL2EWeSr8pdAUmAq8

Hạn đăng ký: 17h00 ngày 22/01/2024
Cơ sở thực hiện: Thông báo 289 V/v Triển khai công tác học vụ HK 2 2023 - 2024