Xin chào: Khách
BIỂU MẪU ĐĂNG KÝ HỌC TẬP _______________________________
Ngày đăng : 9/6/2021 1:31:00 PM

DANH SÁCH CÁC HỌC PHẦN KHÓA D23 TỔ CHỨC CHÍNH KHÓA HK 1 NĂM 2023 - 2024 NEW --> Tải xuống  NEW

KẾ HOẠCH HỌC TẬP NĂM HỌC 2023 - 2024 --> Tải xuống

DANH SÁCH CÁC HỌC PHẦN TỔ CHỨC CHÍNH KHÓA HK 1 NĂM 2023 - 2024 (CẬP NHẬT LÚC 16h00 ngày 11.08.2023) -->  Tải xuống

(Danh sách học phần khóa D19, D20, D21, D22 các ngành)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ĐĂNG KÝ HCT ONLINE  HK1, 2023-2024 CÁC HỌC PHẦN THEO KHÓA D23 (CƠ SỞ 1) NEW

Link đăng ký: https://forms.gle/kGjDVJFtLod5Ce6Q8
Hạn đăng ký: từ 18 - 30/9/2023
Đối tượng đăng ký: sinh viên từ khóa D22 trở về trước

 ĐĂNG KÝ HỦY HỌC PHẦN ONLINE  HK1, 2023-2024 THEO KHÓA D23 (CƠ SỞ 1) NEW

Link đăng ký: https://forms.gle/tbzLuBeMcpTMAe927
Hạn đăng ký: từ 20 - 30/9/2023
Đối tượng đăng ký: sinh viên từ khóa D22 trở về trước

 ☞ ĐĂNG KÝ HCT/ HỌC VƯỢT/ HỌC HP THAY THẾ ONLINE  HK1, 2023-2024 (CƠ SỞ 1)

Link đăng ký: https://forms.gle/djQEU3WqqdNp1fP96

Hạn đăng ký: 17h00 15/9/2023
Cơ sở thực hiện: Thông báo 176 V/v Triển khai công tác học vụ HK 1 2023 - 2024

 ĐĂNG KÝ HỦY HỌC PHẦN ONLINE HK1, 2023-2024 (CƠ SỞ 1)

Link đăng ký: https://forms.gle/yygUKuiRhhz2HHN29

Hạn đăng ký: 17h00 15/9/2023
Cơ sở thực hiện: Thông báo 176 V/v Triển khai công tác học vụ HK 1 2023 - 2024

 ĐĂNG KÝ MIỄN HỌC/ CHUYỂN ĐIỂM ONLINE HK1, 2023-2024 (CƠ SỞ 1)

Link đăng ký: https://forms.gle/dHF99A64rEKgZXZj9

Hạn đăng ký: 17h00 ngày 15/9/2023
Thông báo 176 V/v Triển khai công tác học vụ HK 1 2023 - 2024

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ☞ ĐĂNG KÝ HCT/ HỌC VƯỢT/ RÚT HỌC PHẦN ONLINE  HK2, 2022-2023 (Cơ sở 1)(Đã KHÓA)

Link đăng ký: https://forms.gle/dQq8monhG1MuVQFP8

Hạn đăng ký: 20/02/2023
Cơ sở thực hiện: Thông báo xxx V/v Triển khai công tác học vụ HK 2 2022 - 2023

ĐĂNG KÝ MIỄN HỌC/ CHUYỂN ĐIỂM ONLINE HK2, 2022-2023 (CƠ SỞ 1)(ĐÃ KHÓA)

Link đăng ký: https://forms.gle/trBpJvh4zdjNKod47

Hạn đăng ký: 20/02/2023

 ĐĂNG KÝ HCT ONLINE  HK1, 2022-2023 CÁC HỌC PHẦN THEO KHÓA D22 (CƠ SỞ 1)(ĐÃ KHÓA FORM)

Link đăng ký: https://forms.gle/1cviJ4m55uXjECdt5

Hạn đăng ký: 03/10 đến 16/10/2022
Cơ sở thực hiện: Thông báo 213 V/v Triển khai công tác học vụ HK1 2022 - 2023 (học cải thiện theo D22)

Đối tượng đăng ký: sinh viên từ khóa D21 trở về trước

ĐĂNG KÝ MIỄN HỌC, CHUYỂN ĐIỂM HỌC PHẦN ANH VĂN, TIN ĐC DÀNH CHO KHÓA D18, D19 (Đã khóa form)

Link đăng ký: https://forms.gle/VLJJc1qgiiL7uvfb7

Hạn đăng ký: 05/9/2021