Xin chào: Khách
TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT
.   1/21/2014 8:33:00 AM
.      .
Thông báo "Cấp địa chỉ Email cho học sinh, sinh viên"

THÔNG BÁO

Cấp địa chỉ Email cho học sinh, sinh viên

 


Để thuận tiện trong việc tiếp nhận, trao đổi thông tin giữa nhà trường với học sinh, sinh viên đồng thời cấp lại mật khẩu cho tài khoản xem kết quả học tập ...