Xin chào: Khách
SINH VIÊN CẦN BIẾT _______________________________
Ngày đăng : 9/6/2021 1:32:00 PM

HỌC TẬP

Hướng dẫn đăng nhập và xem thông tin sinh viên bằng bằng ACCOUNT cá nhân (Đối với tân sinh viên D21, dự kiến 30.10.2021 có thể sử dụng tài khoản cá nhân) --> Xem chi tiết

Hướng dẫn đăng ký xử lý học vụ trực tuyến --> Xem chi tiết

Thời khóa biểu --> Xem chi tiết

ĐỜI SỐNG

Thông báo 156 (10/09/2021) Hỗ trợ sinh viên do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19